Mi az egészség?

Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya” (WHO)

Az egészség értékét több magyar közmondás és szólás megfogalmazza:
A tisztaság fél egészség.
Nincs jobb, mint a jó egészség.
Az egészség ízét a betegség adja.
Hiába ott a kincs, ahol egészség nincsen.
Akkor becsüli az ember az egészséget, amikor nincs.
Akkor drága az egészség, amikor meglep a betegség.

Kitűnik tehát, hogy rendkívül fontos és pótolhatatlan dologról van szó. Bizonyítja az is, hogy csecsemő születésekor a szülők azt szokták mondani, mindegy hogy fiú vagy lány, csak egészséges legyen.

Az egészség fogalma koronként és kultúránként változik, de minden időben törekedtek az emberek az egészség megőrzésére illetve helyreállítására. Ma az egészségképhez némi szubjektivitás társul, ugyanis ha arról beszélünk, hogy valami egészséges, életerős, akkor az fitt, higiénikus, ép, míg ha valami beteg, beteges, akkor pedig az kóros, patologikus, rendellenes, egészségtelen, gyenge.
Az egészség tehát nemcsak a testi betegségtünetek hiányát, hanem lelki harmóniát, a teljes egyensúlyi állapotot is jelenti.
A megfelelő egészségi állapot fenntartása több tényezőtől függ, melyek részben tőlünk függetlenek (például környezeti hatások, öröklött hajlamok, elkerülhetetlen betegségek, stb.), részben - és ez a nagyobbik szelet - rajtunk múlik, hogy miként óvjuk, illetve mennyire károsítjuk egészségünket. Életmódunkat saját magunk alakítjuk ki, ezáltal jelentős befolyást gyakorolva testi-lelki hogylétünkre. A nem megfelelő táplálkozás, a mozgás és a sport hiánya, a káros szenvedélyek, a sok stressz, a kevés pihenés, mind-mind az egészségünket veszélyeztető és károsító faktorok, melyek betegségek kialakulásához vezethetnek.

Mit tehetünk egészségünk megóvása érdekében? Tudatosan és saját magunknak kell az egészség megtartására törekednünk, de ehhez mindenkinek érdemes számba vennie, mik azok, amik az egészségét szolgálják, és melyek azok a tényezők, amelyek veszélyeztethetik azt. A családból hozott minták nagymértékben befolyásolják ezt a képet, ezért alapvető követelmény már a gyerekekben tudatosítani az egészség értékét, és határozott attitűdöt kialakítani számukra ezzel kapcsolatban. Mint nagyon sok dologban, ebben az esetben is hangsúlyozni kell a prevenció szerepét, meg kell azonban jegyezni, hogy mindent csak fokozatosan és mértékkel szabab végezni, nem tanácsos egyik végletből a másikba esni. A legfontosabb ebben a kérdésben is, hogy ne másoknak akarjunk megfelelni, hanem önmagunknak.

Egészségünk védelmében figyeljünk másokra is, családtagjainkra, barátainkra, szervezzünk közös programokat, kapcsolódjunk ki, találjuk meg a megfelelő stresszoldó módszert, relaxációs módokat. Igyekezzünk olyan tevékenységeket végezni, amelyek örömet okoznak. Bármibe fogunk is, mindenképp pozitívan álljunk hozzá. Legyünk nyitottak, és találjuk meg az élet apró örömeit. Testi jólétünket különböző wellness technikákkal és termékekkel tarthatjuk karban. Érdemes környezetünk kellemes és egészséges kialakítására fokozott figyelmet fordítani.

Mi a Szépség?

Ha tetszés van, szép is van. Megfogható és megfoghatatlan. Nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi a szép. A szépnek akkor van értelme, ha tetszik, de ami tetszik az nem mind szép. A szép olyan jelenség amely az érzelemre hat. Hamarabb jut el az érzelemhez mint az értelemhez.

Marton Levente: A szép misztériuma